Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
VL
Mobil menu

Velkommen til indskolingen

 

 

Indskolingsafdelingen er fællesbetegnelsen for skolens yngste klasser (0.-3. klasse). På Vestre Skole består indskolingen af knap 200 elever fordelt på 8 klasser.

I indskolingen er trivsel og faglighed bærende elementer. Vi arbejder bevidst med rummelighed og accept af hinandens forskelligheder samt sprog og omgangstone for på den måde at skabe trygge rammer og et godt fællesskab.

I dagligdagen vægtes både faglighed og trivsel højt. Der arbejdes med fagene på mange måder for at tilgodese alle børn og deres måde at lære på. Samtidig tænkes der bevægelse ind i fagene så ofte, som det giver mening.

Det sociale fællesskab blandt børnene i indskolingen styrkes på tværs af klasser og årgange gennem den ugentlige morgensang, emnedage, tværsuger og kulturbærende dage.

Vestre Skole er ’Skolen i midten’. Det giver os en unik mulighed for at flytte undervisningen ’ud af huset’. Det benytter vi os af ved at bruge byens tilbud så meget som overhovedet muligt.

Vestre Skole er et godt sted at være - et godt sted at lære!