Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
VL
Mobil menu

DSA

dsa

 

Basisundervisning i dansk som andetsprog på Vestre Skole

 

Målet med undervisningen er – i tråd med lovgivningen – at integrere vores flersprogede elever hurtigst muligt i de almene klasser.

Elever, hvis primære sprog ikke er dansk, tilbydes undervisning i DSA (dansk som andetsprog) i en basisperiode på to år, hvorefter eleverne på fuld tid skal være i egen klasse.

I praksis bliver vores nye elever hurtigst muligt tilknyttet en stamklasse. Antallet af lektioner og fag i stamklassen tilpasses elevens individuelle forudsætninger, som søges afdækket ved indskrivningssamtalen. Eleverne deltager i de fag, der giver mening her og nu og som kan styrke deres sociale kompetencer. Indledningsvist vil det typisk være de kreative fag og idræt.

Ved at være tilknyttet en stamklasse får eleverne mulighed for at indgå i klassefællesskabet med de øvrige elever og får herigennem styrket deres sociale kompetencer. Enkelte elever får en periode (højest 3 måneder) kun undervisning i DSA-regi.  Denne periode udnyttes også til i tvivlstilfælde at afdække, hvilken årgang eleven skal tilknyttes.

I DSA er vores primære fokusområder at få skabt optimale muligheder for at bruge sproget. Vi arbejder med at udbygge elevernes ordforråd samt opøve deres kompetencer indenfor læsning og skrivning. Dette kan være svært for nogle, da ikke alle kender til det latinske alfabet, ligesom skriveretningen kan være anderledes. Vores elever kommer fra mange dele af verden, og det er ikke alle, der har modtaget undervisning før.

Undervisningen består bl.a. i, at vi taler mest muligt dansk, læser, spiller lærings-spil og ser danske film. Når der læses, fokuseres der meget på, at forståelsen for ord og begreber er med. Eleverne arbejder også med de af skolens portaler, der giver mening. Disse opfordrer vi til, at der arbejdes videre med hjemme.

Et vigtigt fokuspunkt er også at tale om danske kultur og traditioner.

Det tager normalt omkring et år at lære dansk på et niveau, der gør, at man kan deltage i enkle og korte samtaler. At komme til en dansk skole er en svær opgave, og vi forsøger naturligvis at give vores elever en tryg hverdag med rutiner og stabilitet, hvilket særligt vores flygtningebørn profiterer af.

Pt. har vi omkring 40 elever, som har sin ugentlige gang i DSA, og mindst lige så mange er integrerede i klasserne efter, at de har været tilknyttet DSA-afdelingen.