Aula

Læs info om Aula på Viborgs hjemmeside

Vestre Skole

Velkomst fra ledelsen

EUD/EUX

Aflysning pga Corona krisen

Indskoling / SFO

Læs mere nedenfor

Mellemtrin

Læs mere nedenfor

Udskoling

Læs mere nedenfor